terug
Tom Bylemans

Tom Bylemans

Klinisch neuropsycholoog

Tom is in 2018 afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2023 heeft hij zijn doctoraat behaald in de psychologie (sociale en klinische neurowetenschappen) aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens dit doctoraat heeft Tom theoretisch onderzoek gedaan naar de neurobiologische basis van autisme, klinisch onderzoek naar een neurowetenschappelijk-geïnspireerd trainingsprogramma en kennis verbredend onderzoek naar narratieve coherentie (i.e., gestructureerd vertellen van levensverhalen) en mentaliseren (i.e., erkennen en herkennen van eigen en andermans gedachten en gevoelens) met een focus op sekseverschillen. Momenteel werkt hij aan een psycho-educatief programma rond autisme en identiteit.

Verder volgde Tom enkele opleidingen rond existentiële counseling (de grote levensvragen zoals het vinden van identiteit en betekenis in het leven) en volgt hij een postgraduaat tot autismecoach (PXL) en een permanente vorming klinische neuropsychologie (VUB-KUL-UGent). Daarnaast geeft hij les over neurodiversiteit en wordt hij af en toe uitgenodigd als gastspreker voor autismeorganisaties. Tom heeft zelf de dubbeldiagnose autisme en ADHD.

In de praktijk doet Tom voornamelijk psychodiagnostiek bij volwassenen (autisme, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen) en existentiële begeleiding. Dat laatste wil zeggen dat er ingezet wordt op de manier waarop neurodiverse mensen authentiek kunnen leven in een neurotypische wereld waarbij er gesproken wordt over waarden, identiteit, doelen en betekenis in het leven. Daarnaast biedt hij ook algemene psycho-educatie aan en strategietrainingen rond stress en executieve functies (i.e., plannen, organiseren, prioriteiten stellen, realistische doelen).

Tom ziet autisme en ADHD als een landschap dat prachtig is om te ontdekken. Beide hebben hun uitdagingen en hun sterktes. Hij ziet ze als een natuurlijke variatie van de hersenen (neurodiversiteit) waar we soms in kunnen vastlopen wanneer de wereld rondom ons niet mooi is afgestemd op onze neurodiverse behoeften. Het is niet per se een stoornis, maar een manier van zijn, de wereld ervaren en verwerken. Die persoonlijke beleving staat altijd centraal.