terug

Terugbetaling onderzoek bij vermoeden dementie

Vanaf 1 april 2011 betaalt het RIZIV het neuropsychologisch onderzoek in het kader van een vermoeden van dementie terug. Dit onderzoek kan aangerekend worden door een neuroloog, geriater of psychiater.
Het onderzoek kan, voor de technische uitvoering, worden toevertrouwd aan een gekwalificeerd helper met speciale kennis in de neuropsychologie.

Neuropsychologisch onderzoek

Het neuropsychologisch onderzoek met evaluatie van de cognitieve functies bij een patiënt met vermoeden van beginnende dementie krijgt het nomenclatuurnummer 477573. Alleen neurologen, psychiaters en geriaters mogen het aanrekenen. Ze kunnen dit enkel bij patiënten die bij hen aankloppen met een gemotiveerde schriftelijke doorverwijzing van hun behandelende huisarts of specialist. Bovendien moet er een vermoeden van beginnende dementie aanwezig zijn.

De nieuwe verstrekking bestaat uit een gevalideerd en omstandig neuropsychologisch onderzoek van de belangrijkste cognitieve functies die in een dementieel syndroom (volgens DSM IV) zijn aangetast. Het gaat om de aandacht, het geheugen, de taalvaardigheid, de visueel-ruimtelijke vaardigheden en de uitvoerende functies. Het onderzoek moet minstens 45 minuten duren. De neuroloog, psychiater of geriater mag de technische uitvoering van de verstrekking toevertrouwen aan een gekwalificeerde helper met speciale kennis in de neuropsychologie.

De specialist moet zijn neuropsychologisch onderzoek aanvullen met een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie. Anders mag hij het nomenclatuurnummer 477573 niet aanrekenen.

Gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie met schriftelijk verslag

De neuroloog, psychiater of geriater moet zijn neuropsychologisch onderzoek evalueren in een gespecialiseerd diagnostisch bilan. Hij evalueert ook de bijkomende onderzoeken in de medische beeldvorming, de klinische biologie of de psychiatrie zo nodig.

Het gespecialiseerd diagnostisch bilan is vergezeld van een schriftelijk verslag. Dat is bestemd voor de behandelende arts. Die vindt er volgende elementen in terug:

  • het resultaat van de uitgevoerde onderzoeken
  • de diagnose
  • een behandelingsplan met daarbij een voorstel voor eventuele medicamenteuze behandeling, mantelzorgondersteuning, psychosociale opvolging en eventuele psychocognitieve revalidatie

Het diagnostisch bilan met schriftelijk verslag krijgt het nomenclatuurnummer 102992. Bij een niet-geaccrediteerd specialist krijgt deze verstrekking het nummer 102933.

Per patiënt kan maar één van de twee verstrekkingen vergoed worden, en dit slechts één keer. Ze mag niet gecumuleerd worden met de pluridisciplinaire geriatrische evaluatie met verslag door een geriater(nomenclatuurnummer 102333).

De verstrekking moet altijd samen met het nomenclatuurnummer 477573 aangerekend worden. Beiden moeten op hetzelfde getuigschrift van verstrekte hulp staan.

De patiënt betaalt een remgeld van 10% in het honorarium voor de verstrekking 102933 (niet-geaccrediteerde specialist). Dat bedrag is meteen ook het remgeld voor de patiënt die een geaccrediteerde specialist gaat opzoeken (102992).