image_1

Neuropsychologisch onderzoek


Download hier de folder Neuropsychologisch Onderzoek

Bij Praktijk Neuropsychologie kan u terecht voor neuropsychologisch onderzoek bij adolescenten, volwassenen en ouderen. Onderzoeken gebeuren in Praktijk Neuropsychologie in Pelt, PREVA in Mol, dokterspraktijk De Brug in Mol of kunnen ook gepland worden in AZ Voorkempen in Malle of AZ Herentals. Ze kunnen op vraag ook plaatsvinden in een woonzorgcentrum, een algemeen ziekenhuis of een psychiatrische zorgorganisatie. Bij deze laatste worden verplaatsingskosten aangerekend. Meer info.

Ook kan u bij ons terecht voor een korte geheugenscreening wanneer u zich zorgen maakt om het geheugen en wil weten of een uitgebreid onderzoek aangewezen is. Deze screening duurt ongeveer 30 minuten. U zal voordien gevraagd worden om een intakeformulier in te vullen. De resultaten worden met u besproken enkele dagen na de screening.

Neuropsychologisch onderzoek kan om verschillende redenen worden aangevraagd. Enkele voorbeelden:
- Concentratieproblemen
- Geheugenklachten
- Gedragsveranderingen
- Vermoeden (jong-)dementie
- Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
- Long-covid
- Evaluatie rijgeschiktheid
- ADHD (adolescenten en volwassenen)
- ...

De aanvraag voor onderzoek kan gebeuren door uzelf, uw familie, uw huisarts of geneesheer-specialist (neuroloog, geriater of psychiater).

Het doel van het onderzoek is om op zoek te gaan naar een verklaring voor de klachten die u in het dagelijks leven ondervindt. Sterktes en zwaktes op cognitief vlak (aandacht, geheugen, etc) worden in kaart gebracht en er wordt een beeld gevormd over uw stemming en andere factoren die van invloed kunnen zijn op uw functioneren.
Het onderzoek draagt bij tot het stellen van een juiste diagnose zodat de nodige behandeling of begeleiding kan opgestart worden.

Verloop

We starten met een gesprek rond de aard, de ernst en het verloop van de klachten. Een familielid kan aansluiten bij dit gesprek met uw goedkeuring. Ook aan hen kunnen vragen worden gesteld om de situatie nog duidelijker te krijgen. Het gesprek duurt een half uur tot een uur.

Na dit gesprek volgt het eigenlijke onderzoek. De neuropsycholoog zal u verschillende testen laten uitvoeren om zicht te krijgen op het functioneren van uw aandacht, geheugen, waarneming, taal en probleemoplossend vermogen. Bij dit onderzoek mag uw familielid niet aanwezig zijn om afleiding te voorkomen. Het onderzoek duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Bij onderzoek naar ADHD zal u eerst worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Het verdere verloop van het diagnostisch traject wordt na deze intake met u besproken.

De bespreking van de resultaten gebeurt door de psycholoog die het onderzoek heeft uitgevoerd of door uw verwijzend arts.

Tarief

- Geheugenscreening: 65€ (10€ terugbetaling door mutualiteit)
- Neuropsychologisch onderzoek: 260€
- Neuropsychologisch onderzoek i.k.v. expertise: tarief afhankelijk van tijdsinvestering
- Nabespreking van de resultaten NPO indien nodig: 35€/30min.
- ADHD-onderzoek volwassenen: 485€
- ADHD-onderzoek adolescenten (15 - 17j - incl. IQ-onderzoek): 670€
- Onderzoek op verplaatsing: verplaatsingsvergoeding van 0,5€/minuut voor het heen- en terugtraject.

De kosten worden meteen na het onderzoek afgerekend. Dit kan contant, via payconiq of via bancontact.
In sommige gevallen is een gedeeltelijke terugbetaling van het onderzoek mogelijk. Meer info vindt u hier of bij uw mutualiteit.

Intelligentieonderzoek kinderen (2 - 16j) en (jong-)volwassenen (16 - 85j)

Kinderen van 2 tot 16 jaar kunnen bij ons terecht voor intelligentieonderzoek in functie van terugbetaling logopedie of voor meer uitgebreid intelligentieonderzoek in kader van bredere diagnostiek. We starten steeds met een gesprek met het kind en de ouder(s). Nadien krijgt uw kind allerlei taken aangeboden op speelse manier, aangepast aan de leeftijd.

Ook volwassenen kunnen bij ons terecht voor intelligentie-onderzoek.

Wij werken steeds met de meest recente, wetenschappelijk onderbouwde instrumenten (WPPSI-IV-NL, WISC-V-NL en WAIS-IV-NL).

Verslaggeving en nabespreking

De scoring en verslaggeving volgt ten laatste 2 weken na het onderzoek. De bespreking van de resultaten gebeurt meestal online.

Tarief

Leeftijd 2-3 jaar:
---------------------
- IQ-onderzoek i.f.v. terugbetaling logopdie (enkel TIQ) zonder verslag: 110€
- IQ-onderzoek i.f.v. terugbetaling logopedie incl. verslag (Enkel TIQ): 170€
- Uitgebreid IQ-onderzoek incl. verslag en nabespreking: 210€

Leeftijd vanaf 4 jaar:
--------------------------
- IQ-onderzoek i.f.v. terugbetaling logopdie (enkel TIQ) zonder verslag: 130€
- IQ-onderzoek i.f.v. terugbetaling logopedie incl. verslag (Enkel TIQ): 190€
- Uitgebreid IQ-onderzoek incl. verslag en nabespreking: 260€

Volwassenen:
----------------
- Uitgebreid IQ-onderzoek incl. verslag en nabespreking: 260€

Annulatievoorwaarden

Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve dan minstens 24 uur op voorhand te verwittigen via telefoon of e-mail. Indien u laattijdig annuleert of niet komt opdagen, wordt er een tarief aangerekend van 40€, tenzij u over een doktersattest beschikt.
Dank voor uw begrip.