image_1

Praktijk Neuropsychologie biedt gespecialiseerde diagnostiek en begeleiding
voor volwassenen en ouderen
met cognitieve, emotionele en/of gedragsgerelateerde klachten
ten gevolge van neurologische aandoeningen
en voor kinderen, volwassenen en ouderen met neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen,
leerproblemen, stemproblemen, spraak- en taalproblemen bij ontwikkelingsstoornissen
en andere neurogene communicatiestoornissen.

Met ons team van professionele neuropsychologen en logopediste
en samenwerking met ergotherapeuten, kinesisten, huisartsen en geneesheer-specialisten
willen we laagdrempelige, multidisciplinaire zorg op maat bieden
met aandacht voor zowel de sterktes als de zwaktes
van de individuele persoon en zijn systeem.