terug
Ilse Van Gorp

Ilse Van Gorp (°1992)

Klinisch neuropsycholoog
Oplossingsgericht therapeut i.o.

Reeds van in mijn jonge jaren wist ik dat ik in mijn latere job iets wilde doen voor en met mensen en zo geschiedde: ik werd klinisch psycholoog! Samen op weg kunnen gaan met mensen richting herstel is dan ook een ambitie die ik nastreef.

Meer specifiek werd mijn verwondering en nieuwsgierigheid voor klinische neuropsychologie gewekt tijdens de opleiding en stage tot klinisch psycholoog. Na deze opleiding ben ik dan ook onmiddellijk van start gegaan in de Permanente Vorming Klinische Neuropsychologie.

Als bij toeval ben ik voor mijn eerste werkervaring terecht gekomen binnen ouderenzorg, met als resultaat een groot hart voor deze doelgroep. Enerzijds spreekt de complexiteit van de doelgroep me erg aan, anderzijds zal deze doelgroep steeds prominenter aanwezig zijn in onze maatschappij waardoor ik voor hen extra mijn steentje wil bijdragen. In mijn latere werkervaringen heb ik dan ook heel bewust gekozen voor deze doelgroep en ik zou deze niet meer kunnen missen.

Sinds 2018 ben ik gestart met de oplossingsgerichte therapieopleiding aan het Korzybski-instituut, een mooie aanvulling op het werk als klinisch neuropsycholoog en bovendien erg bruikbaar in het werken met ouderen. Het past ook bij mijn persoon; ik vind het namelijk erg belangrijk om te werken vanuit de krachten en hulpbronnen van mensen en te kijken naar wat er nog wel lukt, in plaats van een eenzijdige focus op de moeilijkheden te leggen. De grootste voldoening als therapeut is dan ook mensen zien groeien naar dit bredere perspectief, op weg naar een hoopvolle toekomst, waarbij de cliënt terug zijn mogelijkheden kan zien.

Naast mijn job als zelfstandig klinisch psycholoog in bijberoep, werk ik in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel op de opname-eenheid voor ouderen. Ik hecht veel belang aan bijscholing en neem daarnaast ook deel aan verschillende intervisiegroepen.

Ik ben een erkend psycholoog bij de Psychologencommissie, wat wil zeggen dat ik gebonden ben aan de deontologische code voor psychologen en beroepsgeheim heb. Ik kan en mag dus enkel met uw toestemming overleggen met anderen (bijvoorbeeld met uw huisarts) over het proces dat u doormaakt.

Gaan we samen op weg?

"Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven."
Albert Einstein

Opleidingen


2010-2013: Bachelor of Science in de Klinische psychologie (KU Leuven)
2013-2015: Master of Science in de Klinische psychologie (KU Leuven)
2015-2017: Getuigschrift Permante Vorming Klinische Neuropsychologie (KU Leuven)
2018-2022: Postgraduaatsopleiding in de oplossingsgerichte therapie (Korzybski instituut) i.o.

Bijkomende opleidingen:
2016: Opleiding tot dementiecoach - Dementie en nU (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)
2018: Vorming leidinggevende vergader- en onderhandelingstechnieken: intervisie (Vormingscentrum Hivset vzw Turnhout)
2020: Figuring Futures - Zeg het met Duplo (Elke Gybels)

Lid van

Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP)
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
Psychologencommissie


Erkenningsnummer: 922114816
Visumnummer: 263942
Ondernemingsnummer: 0736.962.250 - Eenmanszaak
Verzekering beroepsaansprakelijkheid: Amma Verzekeringen