terug
Ilse Van Gorp

Ilse Van Gorp (°1992)

Klinisch neuropsycholoog
Oplossingsgericht therapeut

Reeds van kinds af aan wist ik dat ik in mijn latere job iets wilde doen voor en met mensen en zo geschiedde: ik werd klinisch psycholoog! Samen op weg kunnen gaan met mensen richting herstel is dan ook een ambitie die ik nastreef.

Als bij toeval ben ik voor mijn eerste werkervaring terecht gekomen binnen ouderenzorg. Ouderen zijn binnen onze maatschappij steeds prominenter aanwezig en vandaar wil ik graag voor hen extra mijn steentje bijdragen. In mijn latere werkervaringen heb ik dan ook heel bewust gekozen voor deze doelgroep. Naast mijn groot hart voor ouderen ben ik ook mijn hart verloren aan klinische neuropsychologie en heb ik verder ervaring opgedaan binnen het thema dementie.

In 2022 behaalde ik het postgraduaat oplossingsgerichte therapie aan het Korzybski-instituut, een mooie aanvulling op het werk als klinisch neuropsycholoog en bovendien heel bruikbaar in het werken met ouderen. Ik vind het erg belangrijk om te werken vanuit de krachten en hulpbronnen van mensen en te kijken naar wat er nog wel lukt, in plaats van een eenzijdige focus op de moeilijkheden te leggen. De grootste voldoening als therapeut is dan ook mensen zien groeien naar dit bredere perspectief, op weg naar een hoopvolle toekomst, waarbij de cliënt terug zijn mogelijkheden kan zien.

Binnen Praktijk Neuropsychologie sta ik voornamelijk in voor neuropsychologisch onderzoek bij volwassen en ouderen en voor de psychologische begeleiding van personen met (jong)dementie en hun mantelzorgers. Naast mijn werk binnen Praktijk Neuropsychologie heb ik mijn eigen praktijk te Mol, Praktijk Terra+. Ik hecht veel belang aan bijscholing en neem daarnaast ook deel aan verschillende intervisiegroepen.

Ik ben een erkend psycholoog bij de Psychologencommissie, wat wil zeggen dat ik gebonden ben aan de deontologische code voor psychologen en beroepsgeheim heb. Ik kan en mag dus enkel met uw toestemming overleggen met anderen (bijvoorbeeld met uw huisarts) over het proces dat u doormaakt.

Gaan we samen op weg?

Opleidingen


2010-2013: Bachelor of Science in de Klinische psychologie (KU Leuven)
2013-2015: Master of Science in de Klinische psychologie (KU Leuven)
2015-2017: Getuigschrift Permante Vorming Klinische Neuropsychologie (KU Leuven)
2018-2022: Postgraduaatsopleiding in de oplossingsgerichte therapie (Korzybski instituut)

Bijkomende opleidingen:
2016: Opleiding tot dementiecoach - Dementie en nU (Expertisecentrum Dementie Vlaanderen)
2018: Vorming leidinggevende vergader- en onderhandelingstechnieken: intervisie (Vormingscentrum Hivset vzw Turnhout)
2020: Figuring Futures - Zeg het met Duplo (Elke Gybels)

Lid van

Psychologencommissie


Erkenningsnummer: 922114816
Visumnummer: 263942
Ondernemingsnummer: 0736.962.250 - Eenmanszaak
Verzekering beroepsaansprakelijkheid: Amma Verzekeringen