terug
Hannelore Vanbuel

Hannelore Vanbuel (°1994)

Logopedist (enkel in praktijk te Pelt)

Als kind ontdekte ik mijn passie voor taal en stemgeving. Ik zong in een koor en was zot van mooie verhalen. Tot op vandaag houd ik me graag creatief bezig. Daarnaast heeft mijn sociale gedrevenheid een grote rol gespeeld in mijn keuze voor de opleiding logopedie.

Via mijn eindstage ben ik onmiddellijk kunnen starten bij Sint-Oda, een opvangcentrum voor diepe en meervoudige mentale beperkingen. Hier kwamen vooral algemene taal en communicatie aan bod alsook slikproblematieken.

Na enkele maanden ben ik kunnen starten in een paramedisch centrum. Hier werkte ik voornamelijk met leerstoornissen, maar ook met taal- en spraakstoornissen, afwijkende mondgewoonten, afasie en dysartrie.

Vervolgens ben ik bij Sint-Gerardus terechtgekomen waar ik tijdelijk in het lager onderwijs ondersteunde binnen de type 4 klassen en nadien in het MFC (multifunctioneel centrum) van de afdeling jongeren. Hier begeleidde ik middelbare scholieren individueel. Binnen de klassen OV1 werkte ik op algemene taal- en communicatie, smog, ondersteunende communicatie en slikproblematieken. Binnen de klassen OV4 werd er op leerstoornissen ingezet.

Door mijn specifieke interesse in leer- en ontwikkelingsstoornisen, neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen, stemproblematieken en andere neurogene communicatiestoornissen ga ik de uitdaging aan om als zelfstandige te starten binnen Praktijk Neuropsychologie & Logopedie in Pelt. In de toekomst wil ik mij hierin ook verder blijven verdiepen en bijscholen om een zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden.

Opleidingen

2016-2019: Professionele Bachelor Logopedie, Thomas More Antwerpen

Lid van

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rizivnummer: 6-06579-59-801 (geconventioneerd)
Visumnummer: 276493
Ondernemingsnummmer: 0760.898.583