Groepsaanbod kinderen

ADHD Psycho-educatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

Doel van de bijeenkomsten is de kennis over ADHD van de kinderen te vergroten (psycho-educatie). Ze komen op een speelse manier (informatieve filmpjes, opdrachten, beweegoefeningen, terugkerende ontspanningsoefeningen en leerzame spelletjes) meer te weten over ADHD.
Dit wordt gedaan aan de hand van de bekende metafoor uit het boek 'Zo snel als een...', geschreven door Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers.

Een ander belangrijk aspect is het kunnen delen van hun ervaringen met andere kinderen. Er wordt geoefend met positief denken en gewerkt met zowel een individueel als een groepsbeloningssysteem.

Voor de start van de cursus zal er een gesprek met u, als ouder of verzorger, plaatsvinden om verdere informatie te geven en eventuele vragen te beantwoorden. We bespreken hoe het thuis en op school gaat.

Na de cursus zal er een evaluatiegesprek met u en uw kind plaatsvinden. We bespreken wat er allemaal is geleerd en hoe uw kind dit zelf in de praktijk kan brengen.

Praktisch

Doelgroep: Kinderen waarbij de diagnose AD(H)D is gesteld, ongeacht het type.
Begeleider: Sandra Haveneers, psychologisch consulent
Wanneer: Woensdagmiddag om 14u
Duur: 1,5 uur
Hoe vaak: Wekelijks (totaal 5 sessies)

Bij de training hoort het verhalende kinderboek 'Zo snel als een...' en het 'Werkboek ADHD-groep'. Deelnemers aan de groep dienen deze boeken aan te schaffen en mee te brengen naar elke bijeenkomst.


Titel: Zo snel als een...
Auteurs: Tirtsa Ehrlich & Jaqueline Hilbers
ISBN: 978 90 8560 063 3
Bestel hier


Titel: Werkboek ADHD-groep
Auteurs: Tirtsa Ehrlich & Jaqueline Hilbers
ISBN: 978 90 8850 890 5
Bestel hier

Kostprijs

Intakegesprek (50 min.): 60€
Groepstraining, 5 sessies van 1,5u: 150€
Evaluatiegesprek (50 min.): 60€

Interesse?

Meer info en aanmelden voor deze training via sandra@praktijkneuropsychologie.be.
Van zodra er voldoende deelnemers zijn zal een startdatum worden gezocht die voor iedere deelnemer past.